Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH DUNG'S HOUSE

Công trình:  Dung's House

Hạng mục: Đào đất tầng hầm, khoan nhồi tường vây D300, cho thuê hệ giằng chống shoring,

cung cấp và ép cọc đại trà BTLT D300.

- Địa điểm: 95B, 97, 99 Trần Quang Diệu, P. 13, Q. 3, Tp. HCM.

Một số hình ảnh công trình:

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy