Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN VÀ HOÁ CHẤT GLOBALNAVY

 Ngày 09/6/2015 nhà thầu cơ điện Donglamcorp và Công ty CP Sơn và Hóa Chất Globalnavy

VN chính thức ký hợp đồng cung cấp vật tư và nhân công để thực hiện hạng mục “Lắp đặt hệ

thống điện” cho dự án: "Nhà máy sản xuất sơn và hóa chất Globalnavy". Dự án Nhà máy sơn

được XD tại KCN Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

Công trình:Nhà Máy Sản Xuất Sơn Và Hóa Chất Globalnavy

Hạng mục: Cung cấp và ép cọc BTLT D300

Địa điểm:KCN Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Một số hình ảnh công trình:

 

 

 

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy