Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG HCM ĐOẠN NĂM CĂN ĐẤT MŨI

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG HCM VÀ CỘT MỐC QUỐC GIA ĐOẠN NĂM CĂN ĐẤT

MŨI

Hạng mục: Cung cấp & Ép cọc đại trà BTLT 400, 500, 600.

Địa điểm: xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Một số hình ảnh công trình: 

 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy