Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ KHO NÔNG SẢN LONG HƯNG

CÔNG TRÌNH NHÀ KHO NÔNG SẢN LONG HƯNG

Hạng mục: Ép cọc bê tông.

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu.

Một số hình ảnh công trình tiêu biểu:

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy