Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Công trình:Nhà Điều Hành Công Ty Điện Lực Tây Ninh

Hạng mục: Ép cọc BTLT D400.

- Địa điểm: 607 CMT8 - Phường 3 - Tp. Tây Ninh.

Một số hình ảnh công trình:

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy