Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN ORCHIDS

-Công trình: Khách Sạn Orchids

-Hạng mục: Thi công ép cọc BLLT D300

- Địa điểm: R1-72 Hưng Phước 1, Bùi Bằng Đoàn, Quận 7, Tp. HCM

Một số hình ảnh công trình:

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy