Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN ORCHIDS

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN ORCHIDS

- Hạng mục: Thi công ép cọc BLLT D300

- Địa điểm: R1-72 Hưng Phước 1, Bùi Bằng Đoàn, Quận 7, Tp. HCM

Một số hình ảnh công trình:

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy