Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÂU THÀNH NAM TÂN UYÊN

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÂU THÀNH NAM TÂN UYÊN

- Hạng mục: CUNG CẤP & ÉP CỌC BTLT D300-D400

- Địa điểm: P. Tân Hiệp – Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh công trình:

 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy