Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG THẠNH PHƯỚC

HĐQT Công ty CP Đầu tư XD 3-2 (mã: C32) vừa thông qua Nghị quyết về việc thông qua Dự

án đầu tư XD công trình Xưởng bê tông Thạnh Phước và thành lập địa điểm kinh doanh 

Thạnh Phước. Công Ty TNHH XD Lê Thy góp phần có mặt hạng mục cung cấp và ép cọc

BTCT 300x300, cọc BTLT D300, hoàn thành đúng tiến độ và an toàn nhất cho dự án này. 

- Công trìnhNhà Xưởng Thạnh Phước

- Hạng mục: Cung cấp và ép cọc BTCT 300x300, cọc BTLT D300

- Địa điểmxã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Một số hình ảnh công trình:

ép cọc BTLT D300

ép cọc BTCT 300x300

ép cọc BTCT 300x300

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy