Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG DỆT MEISHENG

Công trình: Nhà Xưởng Dệt Mei Sheng
- Hạng mục: Thi công ép cọc thí nghiệm và ép cọc đại trà cọc ly tâm dự ứng lực D300mm.
- Địa điểm: KCN Xuyên Á – Đức Hòa, Long An.

Một số hình ảnh công trình:

ép cọc BTLT D300

 

 

ép cọc BTLT D300

robot ép cọc

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy