Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG DỆT MEISHENG

Công trình: Nhà Xưởng Dệt Mei Sheng

- Hạng mục: Thi công ép cọc thí nghiệm và ép cọc đại trà cọc ly tâm dự ứng lực D300mm.

- Địa điểm: KCN Xuyên Á – Đức Hòa, Long An.

Một số hình ảnh công trình:

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy