Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG FUJI CARBON VIỆT NAM

- Công trình: Nhà Xưởng Mới FUJI CARBON Việt Nam
- Hạng mục: Thi công đóng, nhổ cừ Larsen.
Địa điểm: Lô 232 Đường số 4, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Một số hình ảnh công trình:

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy