Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG FUJI CARBON VIỆT NAM

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG MỚI FUJI CARBON VIỆT NAM

Hạng mục: Thi công đóng, nhổ cừ Larsen.

Địa điểm: Lô 232 Đường số 4, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Một số hình ảnh công trình:

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy