Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH KHO THIẾT BỊ VÀ XƯỞNG KẾT CẤU THÉP TOÀN THỊNH PHÁT

 
Sáng ngày 25/04/2017, Công ty XD Toàn Thịnh Phát đã khởi công dự án "Kho thiết bị và xưởng

kết cấu thép Toàn Thịnh Phát" tại KCN Tân Kim mở rộng - thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long
 
An với sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty, Ban quản lý dự án cùng các đối tác chiến lược
 
và toàn thể Ban chỉ huy công trình. Công trình sử dụng Cọc BTLT D300, Công ty TNHH XD Lê
 
Thy rất vinh dự được mời tham gia thi công làm việc với hạng mục này.

Công trình Kho Thiết Bị Và Xưởng  Kêt Cấu Thép Toàn Thịnh Phát

Hạng mục:  Cung cấp và thi công ép cọc BTLT D300

Địa điểm:  Khu CN Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Một số hình ảnh công trình:

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy