Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÀ MAU

Công trình: Xây Dựng Cải Tạo Mở Rộng Trụ Sở Làm Việc Kho Bạc Nhà Nước Cà Mau

Hạng mục: Cho thuê, đóng nhổ cừ larsen và cho thuê lắp đặt, tháo dỡ hệ shoring kingpost

Địa điểm: Số 122 – 124 Phan Ngọc Hiển, P. 5, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Một số hình ảnh công trình:

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy