Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ QUẬN 6

- Công trình: Trụ Sở Làm Việc Chi Cục Thuế Quận 6

- Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 350x350.

Địa điểm: 99 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 06, Tp. HCM.

Một số hình ảnh công trình:

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy