Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI - KÝ TÚC XÁ CÔNG TY DỆT NHUỘM RISE SUN

Sáng ngày 08/07/2017, lễ khởi công dự án công trình Bể Xử Lý Nước Thải – Ký Túc Xá

Công Ty Dệt Nhuộm Rise Sun Hồng Kong (Việt Nam) đã được Công ty CP Hải Đăng cùng Chủ

đầu tư là Công Ty TNHH Dệt may Rise Sun Hồng Kong (Việt Nam) tổ chức tại Khu công nghiệp

Thành Thành Công -Trảng Bàng, Tây Ninh. Công ty TNHH XD Lê Thy hân hạnh là đơn vị thi

công hạng mục cho thuê, đóng nhổ cừ thép larsen và cho thuê lắp đặt tháo dỡ hệ shoring cho

Ký Túc Xá Công Ty Dệt Nhuộm Rise Sun.

- Công trình: Bể Xử Lý Nước Thải – Ký Túc Xá Công Ty Dệt Nhuộm Rise Sun

- Hạng mục: Cho thuê, đóng nhổ cừ thép larsen và cho thuê lắp đặt tháo dỡ hệ shoring

- Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thành Thành Công - Trảng Bàng - Tây Ninh

- Nhà thầu chính:  Công ty Cổ phần Hải Đăng

- Đơn vị thi công: Công Ty TNHH XD Lê Thy

- Thời điểm khởi công: Ngày 26/09/2017

* Thi công ép cừ 100 cây 12m SPIV, 100 cây 18m SPIV ép đan xen.

* Công trình sử dụng xe cẩu TADANO 20 tấn, Robot ép cừ 150 tấn cùng một số phương tiện

khác.

Một số hình ảnh công trình:

ép cừ larsen
Thi công ép cừ larsen  SPIV 12m xen kẽ 18m bằng Robot ép cừ 150 tấn

ép cừ larsen

ép cừ larsen

 
lắp đặt tháo dỡ hệ shoring

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy