Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI - KÝ TÚC XÁ CÔNG TY DỆT NHUỘM RISE SUN

- Công trình: Bể Xử Lý Nước Thải – Ký Túc Xá Công Ty Dệt Nhuộm Rise Sun

- Hạng mục: Cho thuê, đóng nhổ cừ thép larssen và cho thuê lắp đặt tháo dỡ hệ shoring

- Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thành Thành Công - Trảng Bàng - Tây Ninh

Một số hình ảnh công trình:Thi công ép cừ larsen  SPIV 12m xen kẽ 18m bằng Robot ép cừ 150 tấn


Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy