Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN BÀU BÀNG

- Công trình: Nhà Máy Xử Lý Nước Thải KCN Bàu Bàng Mở Rộng Công Suất: Q = 4.000
m3/ngày. đêm
- Hạng mục: Cho thuê, đóng nhổ cừ larsen và cho thuê lắp đặt tháo dỡ hệ shoring hố thu nước
- Nhà thầu chính: Công Ty TNHH xử lý chất thải công nghiệp và tư vấn môi trường Văn Lang
- Đơn vị thi công: Công Ty TNHH XD Lê Thy
- Địa điểm: KCN Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương

Một số hình ảnh công trình:

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy