Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH HOUSE 215 NGUYỄN VĂN HƯỞNG

- Công trình:House 215 Nguyễn Văn Hưởng

- Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTLT D400

( Vận chuyển, cẩu hạ cọc xuống công trình, thi công ép cọc đại trà BTLT D400, Pmax = 210T)

- Địa điểm: Hẻm 215 Nguyễn Văn Hưởng

- Nhà thầu chính: Công ty TNHH Weland

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

Một số hình ảnh thi công:

thi công ép cọc BTLT D400

Thi công ép cọc BTLT D400

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy