Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH CẢI TẠO DÂY CHUYỀN KÍNH NỔI VÀ NHÀ XƯỞNG VGI3

- Công trình: Cải Tạo Dây Chuyền Kính Nổi Và Nhà Xưởng VGI3
- Hạng mục: Thi công ép cọc D350
  * Cẩu hạ cọc và thi công ép cọc BTLT D350, Pmax=150T
    + 28 tim x 28 mét/tim (Văn phòng)
    + 38 tim x 28 mét/tim (Kho chứa cát)
    + 8 tim x 22 mét/tim (Kho chứa cát)
- Địa điểm: KCN Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy
- Nhà thầu phụ: Công ty TNHH XD Và Thiết Bị Solution

Một số hình ảnh công trình đã thi công: 

 Thi công ép cọc BTLT D350

Thi công ép cọc BTLT D350

 Thi công ép cọc BTLT D350

 

 Thi công ép cọc BTLT D350

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy