Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ NỘI TRÚ TRƯỜNG BẮC MỸ

Công Trình:  Nhà Nội Trú Trường Bắc Mỹ

Hạng mục: Thi công ép cừ larsen

Địa điểm: Đường Him Lam, Q.7, Tp. HCM

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy