Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ NỘI TRÚ TRƯỜNG BẮC MỸ

Công Trình:  Nhà Nội Trú Trường Bắc Mỹ

Hạng mục: Thi công ép cừ larsen

Địa điểm: Đường Him Lam, Q.7, Tp. HCM

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy