thi công điện gió

Các Thông Số Cơ Bản Của Một Máy Ép Cọc Robot

 


Lưu ý : Để máy ép cọc có thể ép đựơc lực ép tối đa thì trọng lượng máy phải lớn hơn lực ép lớn nhất cho nên tải trọng dùng trong máy ép cọc tự hành thông thường là dùng tải bằng gang hoặc quặng sắt có tỷ khối lớn (nếu dùng tải bêtông thì khi chất tải lên máy sẽ cồng kềnh và nếu cần trọng lượng lớn sẽ không có chỗ để chất tải vì vậy sẽ không đủ trọng lượng máy để ép cọc với lực ép lớn nhất).