thi công điện gió

Trong trường hợp nào phải khoan dẫn khi ép cọc

Theo kinh nghiệm thi công của chúng tôi những trường hợp sau phải khoan dẫn trước khi ép:
1) Chiều dày lớp đất đá có chỉ số SPT cao (đất sét N30>8; đất cát N30>15) lớn mà ứng suất của tải trọng ép dưới mũi cọc không thắng được Ro thì cần khoan dẫn đễ cọc đạt cao độ mũi cọc thiết kế.

2) Địa chất không đồng nhất gặp các thấu kính có chỉ số SPT cao thì cần khoan dẫn qua thấu kính đó để đạt cao độ mũi cọc thiết kế.
3) Chống trượt khi chọn giải pháp móng cọc trên địa chất miền đồi núi và trung du thì cần khoan dẫn để tựa mũi cọc vào lớp đất đá ổn định.
4) Tránh hiện tượng chối giả khi ép cọc trong địa chất là cát.
5) Tránh đẩy trồi đất gây mất an toàn cho các công trình lân cận khi thi công trong phố.
Trên đây là những lý do mà người thiết kế có dự báo đưa giải pháp khoan dẫn vào để sau này đỡ phải điều chỉnh.