thi công điện gió

Ép cọc và cung cấp cọc DƯL D300,D350, D400 D450,D500,D600..

Công ty chúng tôi cung cấp cọc ly tâm với các loại như sau:

Cọc D300, Cọc D350, Cọc D400, Cọc D450, Cọc D500, Cọc D550, Cọc D600.

Chúng tôi cung cấp cọc thương hiệu, có đầy đủ giấy tờ sản xuất đạt chuẩn theo TCXD quy định.

Bãi cọc BTLT