thi công điện gió

Phương pháp thí nghiệm PIT

Mục đích của thí nghiệm:
Xác định vị trí và mức độ khuyết tật (nếu có) của cọc đóng/cọc khoan nhồi dựa trên sóng phn hồi ghi được trên đỉnh cọc

Phương pháp thí nghiệm:
Đo ghi sóng lan truyền trong thân cọc khi tác động một xung lực nhẹ lên đầu cọc

Qui trình thí nghiệm:
Theo ASTM D5882-00 hoặc theo các tiểu chuẩn riêng do tư vấn thiết kế quy định

Thứ tự các bước thực hiện như sau:
1. Làm sạch đầu cọc
2. Dán đầu đo gia tốc lên mặt đỉnh cọc
3. Bật máy vào các thông số cần thiết
4. Dùng búa chuyên dụng gõ lên đầu cọc 5 nhát
5. Kiểm tra tín hiệu ghi được của từng nhát búa, nếu tín hiệu không tốt gõ lại
6. "Phân tích" tín hiệu ghi được
7. Tắt máy chuyển sang cọc khác

Báo cáo kết qu thí nghiệm:
1. Tên, vị trí công trình
2. Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế/giám sát, Nhà thầu thi công cọc, Đn vị thí nghiệm
3. Các số liệu về cọc thí nghiệm như kích thước cọc, ngày đổ bê tông, ngày thí nghiệm
4. Bng tổng hợp kết qu thí nghiệm
5. Biểu đồ sóng truyền trong thân cọc
6. Kết luận chung và khuyến nghị biện pháp xử lý trong trường hợp cọc bị khuyết tật