Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ADVENCE

- Công Trình: Trung Tâm Ngoại Ngữ Advance

- Hạng mục: Ép cọc BTCT 300x300

- Giá trị hợp đồng: (5 tỷ)

- Địa điểm: Tx. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Khởi công: 06/09/2010

- Hoàn thành: 27/09/2010

- Chủ đầu tư: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phùng Văn

Trung Tâm Ngoại Ngữ Advance

Ép cọc BTCT 300x300

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy