Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ADVENCE
 

Công Trình: Trung Tâm Ngoại Ngữ

Advance

Địa điểm: Tx. Tây Ninh, tỉnh Tây

Ninh

Khởi công: 06/09/2010

Hoàn thành27/09/2010

Chủ đầu tư: Doanh Nghiệp Tư

Nhân Phùng Văn

Hạng mục: Ép cọc BTCT 300X300

Gía trị hợp đồng: (5 tỷ)

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy