Trang Chủ Dự Án Công Trình Trung tâm ngoại ngữ Advence
 
Công Trình: Trung tâm ngoại ngữ Advance
Địa điểm: Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Khởi công: 06/09/2010
Hoàn thành: 27/09/2010
Chủ đầu tư: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÙNG VĂN
Dự án: cọc Vuông 300
Khối lượng: (5 tỷ)
 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy