Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ADVENCE

- Công Trình: Trung Tâm Ngoại Ngữ Advance

- Hạng mục: Ép cọc BTCT 300x300, Giá trị hợp đồng: (5 tỷ)

- Địa điểm: Tx. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Khởi công: 06/09/2010

- Hoàn thành: 27/09/2010

- Chủ đầu tư: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phùng Văn

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy