LETHYCORP
LETHYCORP

NHÀ THẦU XÂY DỰNG CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP BÊ TÔNG CỐT THÉP BỀN VỮNG.
BẢO VỆ HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA.

DỰ ÁN ĐẠI SỨ QUÁN MỸ MỚI TẠI HÀ NỘI

New-Embassy-US in HA NOI

NĂNG LỰC

01
NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG 1
02
CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG DO CHÍNH PHỦ HOA KỲ CẤP
03
CHỨNG CHỈ ISO 9001 : 2015
04
HỒ SƠ NĂNG LỰC

ĐỐI TÁC

× Send
vi