Huấn luyện Sơ Cứu An toàn cho nhân viên Lê Thy

Giới Thiệu

Hợp tác giữa doanh nghiệp và ngành y tế là một bước quan trọng để cộng đồng phát triển không chỉ về mặt kinh tế mà còn là về sức khỏe cộng đồng. Trong tinh thần này, Công Ty Lê Thy và Bệnh Viện Hồng Ngọc đã thiết lập một mô hình hợp tác huấn luyện sơ cứu tại cộng đồng, mang lại lợi ích to lớn cho cả cộng đồng và doanh nghiệp.

Huấn luyện An toàn

1. Mục Tiêu Chung

Mục tiêu chung của dự án là tăng cường khả năng phản ứng sơ cứu của cộng đồng đối với các tình huống khẩn cấp y tế. Cả hai đối tác cam kết cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để người lao động có thể đối phó với các tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả.

2. Chương Trình Huấn Luyện

Chương trình huấn luyện sơ cứu được thiết kế chặt chẽ, bao gồm các buổi đào tạo thực hành và lý thuyết. Các chuyên gia từ Bệnh Viện Hồng Ngọc cung cấp kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực y tế, trong khi nhân sự của Công Ty Lê Thy đóng vai trò là người hướng dẫn và tư vấn về cách ứng dụng sơ cứu trong môi trường cộng đồng.

3. Hỗ Trợ Trang Thiết Bị

Công Ty Lê Thy và Bệnh Viện Hồng Ngọc đồng lòng hỗ trợ cộng đồng bằng cách cung cấp trang thiết bị sơ cứu cần thiết. Những trang thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng phản ứng sơ cứu mà còn đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong trường hợp khẩn cấp.

4. Tạo Nền Tảng Xã Hội

Hợp tác này không chỉ là một chương trình hướng nội với nhân viên của Công Ty Lê Thy mà còn mở rộng ra cộng đồng xã hội. Cả hai đối tác thúc đẩy tinh thần tự giác trong cộng đồng, tạo ra một nền tảng để mọi người có thể chia sẻ kiến thức và kỹ năng sơ cứu với nhau.

 Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Số 12, đường 27,Khu đô thị Vạn Phúc,Phường Hiệp Bình Phước,TP.Thủ Đức, TP.HCM
  • Số điện thoại: 0915.611.337 Mr Phương Hoặc 0915.411.337 Mr Quân
  • Email: [email protected] hoặc [email protected]
  • Website: Lethycorp.com
  • Sơ Đồ Đường đi: Xem
vi