Tải trọng tính toán khác với tải trọng tiêu chuẩn?

Trong ngành xây dựng thì tải trọng tính toán khác với tải trọng tiêu chuẩn như thế nào?

Trả lời bạn:

Tải trọng tính toán khác với tải trọng tiêu chuẩn ở chỗ: tải tính toán = tải tiêu chuẩn x hệ số vượt tải n.

Hệ số vượt tải này luôn lớn hơn 1. Vì thế nên tải tính toán luôn lớn hơn tải tiêu chuẩn. Giá trị tải tiêu chuẩn và hệ số vượt tải có thể tham khảo trong TCXD 2737-1995 (Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế)

taitrongtieuchuan

Sở dĩ có chuyện này là vì tải tiêu chuẩn cho mỗi loại công trình, mỗi loại cấu kiện thật tế cũng chỉ lấy từ các phương pháp thực nghiệm (rồi thống kê) và từ kinh ngiệm, vì thế, chẳng ai dám đảm bảo là giá trị này chính xác 100% cả.

Và càng không ai dám đoan chắc là tải thực tế trong sử dụng sau này sẽ không bao giờ vượt quá con số đó hết. Chưa kể đó là còn phải kể đến sự giảm khả năng chịu tải của cấu kiện trong quá trình sử dụng (cháy, ăn mòn …) hay trong quá trình thi công (vật liệu giảm/kém phẩm chất, thi công không đúng kỹ thuật, xén bớt vật liệu …). Vì thế, để đảm bảo an toàn, tải trọng khi đưa vào thiết kế luôn phải có hệ số vượt tải đi kèm.

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Số 12, đường 27,Khu đô thị Vạn Phúc,Phường Hiệp Bình Phước,TP.Thủ Đức, TP.HCM
  • Số điện thoại: 0915.611.337 Mr Phương Hoặc 0915.411.337 Mr Quân
  • Email: [email protected] hoặc [email protected]
  • Website: Lethycorp.com
  • Sơ Đồ Đường đi: Xem
vi