Chính sách Bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web của LethyCorp. Chúng tôi đặc biệt coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Điều khoản sau đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu trên trang web hoặc tương tác với chúng tôi qua các phương tiện khác như email hoặc cuộc trò chuyện trực tuyến. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
  2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, để liên hệ và tương tác với bạn, và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để gửi thông báo quan trọng hoặc thông tin tiếp thị liên quan.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn và không được tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo tính bảo mật của thông tin.
  4. Cookies và công nghệ tương tự: Chúng tôi có thể sử dụng cookies và công nghệ tương tự để thu thập thông tin không cá nhân về việc sử dụng trang web và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa. Bạn có thể tuỳ chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookies, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.
  5. Liên kết bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các biện pháp bảo mật của các trang web này. Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật của các trang web để biết cách thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng và bảo vệ trên các trang web bên thứ ba.
  6. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân: Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xoá thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Nếu bạn muốn làm điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [thông tin liên hệ] và chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết.
  7. Thay đổi chính sách bảo mật: Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên trang web và áp dụng ngay lập tức sau khi đăng. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bạn chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật đã được cập nhật.
  8. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi tiếp tục sử dụng trang web. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
vi