Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến với trang web của LethyCorp. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận những điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi tiếp tục sử dụng.

  1. Chấp nhận các Điều khoản: Bằng cách sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận toàn bộ những điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.
  2. Sở hữu trí tuệ: Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, đồ họa, biểu trưng, hình ảnh, video và phần mềm, là tài sản của LethyCorp hoặc những bên cấp phép của công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc công bố lại bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ LethyCorp.
  3. Sử dụng trang web: Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích hợp pháp và một cách không vi phạm quyền của người khác. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại, làm tê liệt hoặc làm gián đoạn hoạt động của trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng trang web của người khác.
  4. Tài khoản người dùng: Nếu bạn tạo một tài khoản trên trang web này, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm tên người dùng và mật khẩu. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra dưới tài khoản của bạn.
  5. Liên kết với bên thứ ba: Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn. LethyCorp không đảm bảo hoặc kiểm soát nội dung bên này.
  6. Chính sách Bảo mật: LethyCorp cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này đều tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Vui lòng xem xét Chính sách Bảo mật để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
  7. Miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cung cấp “như đã có” và “như có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện rõ ràng hay ngụ ý. LethyCorp không đảm bảo rằng trang web sẽ không có lỗi, an toàn hoặc không bị gián đoạn, hoặc rằng bất kỳ khiếm khuyết nào sẽ được sửa chữa. Bạn sử dụng trang web này trên quyền riêng của bạn.
  8. Giới hạn trách nhiệm: LethyCorp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Điều này bao gồm bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web này.
  9. Bảo vệ pháp lý: Bạn đồng ý bảo vệ và miễn trừ LethyCorp và các liên kết, sở hữu, giám đốc, nhân viên và đại lý của công ty khỏi bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc sử dụng của bạn trên trang web hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện này.
  10. Quy định pháp luật áp dụng: Những điều khoản và điều kiện này sẽ tuân thủ và được diễn giải theo luật pháp của quốc gia mà LethyCorp đặt trụ sở, không tính đến nguyên tắc xung đột pháp luật.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, chứng tỏ bạn chấp nhận đối với những điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

vi