thi công điện gió

CÔNG TRÌNH CHÙA LINH PHONG BÌNH ĐỊNH

- Công trình: XD Đường Nối Từ Đường Trục Khu KT Đến Khu Tâm Linh Chùa Linh Phong

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 400x400

- Địa điểm: xã Cát Tiến, h. Phù Cát, T. Bình Định

- Nhà thầu chính: Công ty TNHH Công Nghệ & XD Nam Ngân

- Ngày khởi công: 06/2019

Một số hình ảnh đang thực hiện:

 Thi công ép cọc BTCT 400x400

 

 Thi công ép cọc BTCT 400x400

 Thi công ép cọc BTCT 400x400

 Thi công ép cọc BTCT 400x400