thi công điện gió

CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM R&D NHÀ MÁY CJ VINA AGRI

Công trình: Trung Tâm R&D Nhà Máy CJ Vina Agri ở Bến Lức, Long An.

- Hạng mục: sản xuất và thi công ép cọc BTCT 300x300 

(Thép chủ 4 phi18, đai phi 6, Mác BT 300, Bê tông thương phẩm).

 Một số hình ảnh thi công công trình:

Kiểm tra lồng thép

 

2. Ép cọc Bê Tông Cốt Thép